Най-здравословното меню, приготвено от слънчеви продукти и щипка любов, сътвориха във варненската детска градина „Христо Ботев“. За четвърти пореден път в рамките на световния формат „Революция в храненето“, там се проведе кулинарна работилница. Инициативата се поддържа от сърцати родители. Тази година акцент в кампнията е темата за хранителните алергии и непоносимости при децата.

Специален гост на кулинарната работилница в Трета „А“ група в детската градина бе главният готвач Елеонора Иванова. Иванова и водещата на събитието – Ивелина Кръстева, запознаха децата с предимствата и ползите от здравословното хранене. Те им разказаха какво трябва са съдържа една здравословна детска чиния, какво трябва да знаем за детските алергии към различни храни, както и как да организираме парти, съобразявайки се с предпочитанията на гостите.

По време на кулинарната работилница децата сътвориха с много фантазия и ентусиазъм вкусни, здравословни салати, декорирани като слънце, паун и риба. И научиха, че хубавата храна трябва бъде удоволствие и за небцето, и за очите. Малките ученици, които влязоха в ролята на готвачи, изваяха фантастични здравословни бонбони, бисквитки и сладолед. В здавословното събитие бяха вплетени много игри, песни, рисунки и забавления. На финала децата получиха сертификати от директора на ДГ 8 „Христо Ботев“ – Елица Вълчева.

Учениците от дванадесетте групи в детското заведение участваха в тематична беседа, посветена на здравословното хранене. Учителите им поднесоха интересна приказка, озаглавена „Добрият готвач“. Акцент в литературното произведение е фактът, че майстор-готвачът приготвя храна с най-вкусните и слънчеви продукти от своята градина и ги гарнира с обилна доза любов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.