Офицери и сержанти от запаса и резерва към общинската организация в Девня се събраха тази вечер пред паметника до Читалище "Просвета", за да отбележат 20 години от създаването на организацията.

По време на честването кметът на Общината Свилен Шитов отправи сърдечен поздрав към запасното войнство. С благодарност и признание беше прочетен поздравителен адрес от името на Областното ръководство на организацията. За тържествената атмосфера допринесоха изпълненията на велики военни маршове. Празникът в Девня беше уважен от секретаря на областната организация на СОСЗР капитан 1-ви ранг Константин Попов, който лично приветства всички присъстващи. Специален момент бе връчването на членска карта на най-младия сред офицерите и сержантите от запаса в девненския съюз - Антон Тончев.

Председателят на местната организация в града Георги Жечев също поздрави всички и пожела поне още 20 години да продължават да се виждат на този ден. Всеки от членовете на СОСЗР получи символичен подарък - шапка с надпис по повод годишнината.

Срещата приключи с чувство на топлота, приятелство и борбен дух.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.