Властите в австралийския щат Виктория решиха да раздават пари по време на пандемията, съобщи премиерът на провинцията Даниел Ендрюс в социалните мрежи.

Причината е, че много хора със симптоми на заразата не обявяват, че са болни и ходят на работа, защото се притесняват, че ще трябва да влязат в карантина и да изгубят дневните си заплащания. Затова австрийското правителство решило да даде по 300 австралийски долара на всеки, които реши да се изследва, независимо какъв ще е резултата. Идеята е тези пари да компенсират хората в периода, в който им се налага да чакат вкъщи резултатите от теста.

Ако се изследванията се окажат положителни, кабинетът дава още по 1500 долара, за да покрие доходите на всеки заразен в периода на карантината, съобщава още “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.