С 12 години и половина затвор бе увеличено наказанието наАнтон Т. за убийството на приятелката му във варненското село Аврен. Два пъти на първа инстанция той бе оправдаван по обвинението за умишлено убийство, като втория път Окръжният съд в морския град му наложи 5 години „лишаване от свобода”. Според Варненският апелативен съд обаче престъплението е умишлено и е извършено с особена жестокост, по особено мъчителен начин и при домашно насилие.

51-годишният Антон и 32-годишната Гина живеели на семейни начала в къщата на майката на подсъдимия в Аврен, като само жената работела. Двамата ежедневно употребявали алкохол, като след изпиването на големи количества подсъдимият ставал агресивен и започвал да бие приятелката си. В случаите, когато насилието било особено жестоко, тя търсела защита в дома на родителите си. Всеки път обаче Антон успявал да убеди Гина да се върне при него.

На 13 юни 2020 г. по обяд подсъдимият отишъл до хранителен магазин в селото, където започнал да консумира алкохол. Около 20,30 ч. към компанията се присъединила и Гина. Час по-късно двамата тръгнали да се прибират. През целия път Антон нанасял удари по тялото и главата на жената, като това продължило и след прибирането им в къщата.

Побоят спрял, след като в яда си мъжът счупил с юмрук стъкло в дома и нарязал ръката си. Пострадалата събрала остатъците от счупеното, превързала ръката на Антон и двамата легнали да спят.

В следващите три дни Гина лежала, дишала трудно и била неконтактна. Антон не повикал лекар, нито се погрижил за нея. Тревожел се единствено за наранена си ръка и намерил транспорт, за да отиде до спешния център на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна.

След като няколко дни познати на жената не я били виждали, решили да отидат до къщата, в която живеела. Притеснени от състоянието й помолили Антон да извика екип на „Спешна помощ“, но той отказал. Жената била приета в болница в кома, като така и не дошла в съзнание и на 11 юли починала.

Пред съда Антон и защитата му помолиха за оправдателна присъда. Тезата на подсъдимият бе, че Гина е починала от коронавирус.

Според съдебните експертизи обаче фаталният край за жената не е вследствие на Ковид инфекция.

Апелативният съд прие, че Антон е виновен по обвинение за умишлено убийство, а не за причиняване на телесна повреда, от която е последвала смърт. Причинените увреждания в главата на пострадалата са в причинна връзка със смъртта й. Ако е била оказана своевременна лекарска помощ, спасяването на живота й е било възможно. Дори виждайки влошаването на състоянието на жената, с която живее, подсъдимият не предприел нищо. Повече от две денонощия и половина, пострадалата е усещала физически болки и безпомощност, отчаяние и безнадеждност – обусловена е квалификацията „по особено мъчителен за жертвата начин“. Деянието е извършено от подсъдимия и с особена жестокост, и в условията на домашно насилие. Към отегчаващите отговорността обстоятелства съставът добави дългия период на бездействие за спасяване на пострадалата с проявеното безсърдечие към нуждаещата се от помощ жена.

Варненският апелативен съд постанови наказание от 17 години и 6 месеца затвор за Антон. Той трябва да плати обезщетения за неимуществени вреди на наследниците на Гина в размер на общо 390 хиляди лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред ВКС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.