Завръщащите се в Словакия от рискови държави, включително от България, ще подлежат от 1 септември на 10-дневна домашна карантина вместо досегашната 5-дневна, съобщават от Министерството на външните работи за Moreto.net.

Това се случва въз основа на решение на Съвета на епидемиолозите към Кризисния щаб на СР за борба с пандемията от COVID-19.

Най-рано на петия ден от започването ѝ е препоръчително тези лица да си направят тест за COVID-19. Ако тестът е отрицателен, карантината за тях отпада.

Поради очакването да има голям брой хора, които ще трябва да си направят тест през септември и той би надхвърлил капацитета на пунктовете за тестване, се разрешава само за граждани на ЕС самоизолацията да се прекрати след изтичане на 10-ия ден дори и да не е направен PCR тест - стига лицето да не е проявило дотогава никакви, дори и най-малките симптоми на заболяване в следствие на зараза с коронавирус.

Oт 1 септември се въвеждат някои допълнителни ограничения. Разширява се с нови шест държави списъкът със страните, класирани в Словакия като рискови: Хърватско, Франция, Испания, Нидерландия, Белгия и Малта. В този списък фигурира и България.

По този повод бе припомнено, че нарушаването на домашната карантина е престъпление, което се наказва. Изключения за напускане на дома се допускат само: за изхвърляне на боклук, разхождане на куче, обработка на градината или отиване на лекар, но само със собствен превоз. Ако шофира някой друг, карантинираният трябва да е на задната седалка и двамата да са с маски. Пазаруването се извършва или от близък, или с доставка по домовете. Помещенията, в които е карантинираният, трябва да се дезинфекцират и проветряват редовно.

Като предпазна мярка срещу разпространението на пандемията от 1 септември в Словакия също така се забраняват масовите прояви с участие над 1000 души на открито и с участието на над 500 души на закрито. Отново ще е задължително носенето на предпазни маски на закрито, с изключение на най-малките ученици в класните стаи. Глоба в размер до 1 659 евро грози лицата, които не носят маска или друго средство за закриване на носа и устата в затворени обществени помещения или в транспорта.

Властите уточняват, че се търсят начини за повишаване капацитета за брой на тестванията на ден, както и че ще бъде повишен контролът за спазване на мерките, в това число карантината, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.