Мюзикълът “Чаплин” е поредната премиера от програмата на фестивала “Опера в Летния театър” във Варна. В събота музиката на Крис Къртис по либрето на Томас Мийхън ще се срещне за първи път с европейска публика.

Мюзикълът “Чаплин” е създаден върху житейската автобиография на великия филмов актьор, режисьор, сценарист, композитор и продуцент. В ролята на Чарли - човекът, създал образа на малкия човек, обикнат от всички, но самият той борещ се за обич през целия си живот, се превъплъщава Мариан Бачев.

"Това е много различно дори от това, което аз като актьор съм правил. Защото ролята е по-скоро драматична, отколкото комедийна. И това, мисля, че ще ококори много зрители по отношение на познанията за Чаплин", разказа Бачев.

На сцената излизат 34 актьори, подбрани с национален кастинг, хореограф е Анастасия Неделчева, а сценографията е на Константин Гарнизов. Режисьор на пищната и едновременно затрогваща постановка е Борис Панкин, припомня БНТ.

"Както самият Чаплин казва в речта си, когато получава "Оскар" за принос към изкуството кино: “Усмивка и сълза – така се получава добрият филм". Така че – така се е получил добрият мюзикъл", обясни режисьорът.

Мюзикълът е изцяло преведен на български език. Варненската постановка е първата не само в нашата страна, но и на континента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.