Макар със закъснение и тази година ще се състои официалното откриване на мото сезон 2020 във Варна. Датата е 30 май, а мястото е обичайното - площад "Св. св. Кирил и Методий", пред катедралния храм. Както съобщи Moreto.net началото е обявено за 11 часа. На площада се очаква да пристигнат над 1000 мотоциклетисти от цяла Североизточна България.

Час по-късно следва традиционната обиколка на града - мотошествие по варненските булеварди. То ще бъде ескортирано от полицейски автомобили.
Шествието ще започне от бул. "Вл. Варненчик", ще продължи по бул. "Левски", бул. "Осми приморски полк", бул. "Мария Луиза" и ще се отправи по посока към Аспарухов мост.

След това участниците ще се отправят към к.к. Камчия, където от 13 часа започва големия празничен купон. Организаторите призовават заради обстановката, всички да се съобразяват с изискванията и да се въздържат от прегръдки, целувки и какъвто и да е физически контакт.

Движението в центъра пред катедралата ще бъде спряно за МПС точно в 11 часа, а след началото на мотошествието на площада не трябва да останат мотори, за да може отново да бъде пуснато за останалите участници от движението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.