Самоличността на жертвата, която беше убита и изгорена в куфар край Гюргево, е установена. Тя е на 32 години и е от южния румънски окръг Илфов.

Не се потвърждава версията, че жертвата на жестокото престъпление е българка.

Румънските следователи се бяха свързали с българските си колеги в Русе, за да разберат дали жертвата не е момиче от България – от Русе или околността. Румънците предполагаха, че тя може да е проститутка, взета от шофьор, преминал през България и излязъл с камион през Дунав мост.

Младата жена е била убита след жесток побой, след което тялото ѝ е било поставено в куфар и запалено, съобщава БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.