Усмивки, добро настроение и социална дистанция белязаха началото на една нова и различна учебна година в СУ "Никола Вапцаров" в Суворово.

Началото й бе по-специално и емоционално заредено, защото след неколкомесечна тишина в училищния двор отново се чу радостна глъчка. Тя огласи постепенно класните стаи, които оживяха, изпълнени с духа на знанието, енергията и емоциите на младостта. Този път 38 деца за първи път прекрачиха училищния праг, за да научат как се изписват буквите, как се смята и какво ще им разкрие новият буквар.

На тържеството, от името на всички родители, Женя Тодорова поздрави първокласниците като им пожела искрени успехи в начинанието, което им предстои. Нека бъдат любознателни, да открият тук нови приятели и да покоряват нови върхове на науката.

А Бистра Бойчева – директор на училището, откри новата учебна година, като честити първия учебен ден на всички първокласници, ученици и техните родители, както и на всички колеги.

Пожела им по традиция една успешна, щастлива и мирна учебна година. Но им припомни и нещо много важно – що е това знанието. „Това не са само заучените фрази или готови алгоритми. Това не са и научените факти. Знанието е това, което ни прави свободни и щастливи. Затова пожелавам на всички вас през тази година да сте свободни и щастливи.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.