42-годишен мъж беше признат за виновен, че с цел да си набави имотна облага измамил варненец, че ще му изгради кухня за апартамент, съобщават от Районния съд във Варна за Moreto.net.

Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление в периода 11 септември - 10 октомври 2017 година. Подсъдимият по това време работил като служител на голям хипермаркет във Варна, където потърпевшият вече бил направил поръчка за изграждане на кухня по индивидуален проект. Подсъдимият, заедно със свой колега, отишъл в дома на пострадалия за извършване на оглед и вземане на размери за заявената кухня.

При посещението си, с аргумент, че изпълнението на поръчките в хипермаркета се бави, подсъдимият решил да убеди майката на потърпевшия да се откажат от направената заявка към магазина и да сключат договор за изработка лично с него. Стигнало се до споразумение за цената и срока на изработка на кухнята и подсъдимият получил сума от 800 лева като капаро.

Няколко седмици по-късно, без да има намерение да започва работа по изграждане на кухнята, подсъдимият отишъл в жилището да представи мостри, при което поискал да му се изплати в пълен размер договорената сума от 1200 лева, с обещание до дни кухнята да бъде готова и да започне монтажа. Впоследствие, след многократни опити за контакт по телефона и през социалните мрежи, след отлагания на монтажа по различни причини, потърпевшият подал сигнал за измамата в полицията.

42-годишният подсъдим е неосъждан. Наложеното му с присъдата на Варненския районен съд наказание е 8 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 г. изпитателен срок. Той е осъден да заплати на гражданския ищец по делото сумата от 1200 лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди, заедно със законната лихва от датата на довършване на деянието. Съдебният акт подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.