Уникална по рода си операция е била извършена днес в МБАЛ "Света Анна", съобщи д-р Самир Мансури.

Смесен екип от хирурзи и гинеколози от болницата са извадили две кисти с общо тегло 21 килограма от коремната кухина на 69-годишна жена от Варна. Единият тумор е с тегло 16 кг, а другият - 5 кг.

По думите на д-р Мансури подобна интервенция се случва веднъж на 10 години.

Възрастната пациентка е постъпила преди седмица в лечебното заведение, след като един месец е имала оплаквания и е обикаляла по различни лекари. При направена компютърна томография в МБАЛ "Света Анна" е била открита по-голямата киста. След като е започнала операцията, екипът е установил, че има и втора, по-малка, уточнява "Moreto.net".

Операцията по изваждането е продължила 4 часа и е завършила успешно. Пациентката се възстановява в Първо хирургично отделение. Направена е биопсия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.