Трудовите договори на моряците ще бъдат продължени с още 3 месеца. Това обяви официално Панамският корабен регистър, който е един от най-големите в света, предоставящи т.нар. „удобен флаг“, под който плават и много кораби на собственици от Европейския съюз, на борда на които има и много български моряци. Това означава, че на моряците ще се налага да останат на работа 8 месеца над максималния срок, постановен от Морската трудова конвенция на Международната организация на труда. Това съобщава "economic.bg".

За някои моряци това поредно продължаване срока на трудовите контракти е заради пандемията от коронавируса. Те ще се налага да останат на работа в морето в течение на 17 месеца без никакъв отпуск.

Коментирайки тази новина, генералният секретар на моряшкия синдикат Nautilus International Марк Дикинсън предупреди, че „корабите, плаващи под панамски флаг с изтощени екипажи могат да бъдат опасни и поради това трябва да бъдат задържани“.

Поради пандемията от коронавируса сроковете на трудовите договори на стотици хиляди моряци се продължават месец за месец, допълва “Радио Варна”. По оценки на морски специалисти вече близо 400 000 моряци чакат да бъдат сменени на хиляди кораби в Световния океан.

На 15 юни изтече и последният срок, съгласуван между работодателите в морския транспорт и най-старата синдикална организация в света - Международната федерация на транспортните работници (ITF). Поради това от ITF дори официално обявиха, че ще защитават правата на моряците, които решат на своя глава, без да е дошла тяхната смяна, да напуснат корабите си на някое пристанище.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.