Българският щангист Тодор Йорданов е дал положителна проба за допинг. Новината беше съобщена в сайта на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).

Според информацията 19-годишният Йорданов е дал положителен резултат "за тестостерон или поне един анаболен стероид". Правата му са временно спрени, като от IWF няма да правят допълнителни коментари до приключване на случая.

Йорданов е български шампион при юношите от 2019 г., но не е част от националния отбор.

Положителната проба е поредният удар по спорта. През юни световните щанги отново попаднаха в центъра на сътресение след разкрития за прикриване на положителни проби за допинг и липсващи милиони долари, в които има и българска следа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.