До 15 юли ще бъде удължено извънредното положение, съобщи на извънреден брифинг здравният министър Кирил Ананиев.
От изнесените от него мерки стана ясно, че от 9 юни, тази година има значително завишаване на отчетените бройки на хора носители или болни от коронавирус.
Така например за 26 май - 9 юни, средно дневно заразените са 26 души, докато в последните две седмици - 86 случая на ден. Разбира се, ние увеличихме броя на изследванията през последните 2 седмици, вече има и 36 лаборатории на територията на страната, заяви Ананиев
За същия период са правени средно на ден около 1200 проби, в последните две седмици се правят около 2000 проби на ден, коментира още здравният министър.
Има повишаване на интензивността на разпространение на коронавируса. Той е опасен за общественото здраве, поради възможността източник на болестта да не е само болен, а асимптомен вирусоносител.
"Във връзка с това, извънредната епидемична обстановка се удължава до 15 юли", заяви Ананиев.
- Няма да има нови или стари тежки мерки. Ще заложим на тези, които предлагаме и в момента", обобщи здравният министър.
Миене на ръце, носене на маски на закрито, дистанция от 1,5 метра, дистанционна форма на работа, ограничаване на масови мероприятия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.