Учредяването на Алианс „Българско Черноморие" ще се състои този петък 30.07.2021 г. от 17:30 ч. в Хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци, съобщиха от организаторите.

По предварителна информация в новата организация се включват: Фрапорт Туин Стар, Еърпорт Мениджмънт АД, Авиокомпания България Еър АД, Авиокомпания Гъливеър ЕООД, Албена АД,Албена Тур, Фламинго Турс, Хотел Интернационал, Национален борд по туризъм, Хелиос Хотелс, Лагардер Травъл Ритейл ЕООД, Бургаска регионална туристическа камара, Варненска туристическа камара, Сол Несебър Ризорт и СОК Камчия.

Целта на новата организация е да обедини всички участници в туристическия бизнес, за да предприемат незабавни действия за развитие на туристическия бранд и имидж на родното Черноморие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.