В Испания след 6-месечно прекъсване заради пандемията от коронавирус тази седмица започна поетапното завръщане на учениците в класните стаи. Правителството е дало правомощия на отделните региони сами да взимат решения относно ограничаването на епидемията, а те от своя страна са оставили редица въпроси на ръководствата на училищата.

2 милиарда евро получиха от правителството автономните региони, за да подсигурят безопасното започване на новата учебна година. Само в Мадрид, който е един от най-засегнатите от пандемията градове над 400 000 деца тръгват на училище тази седмица. В повечето училища децата в класовете са разделени на по-малки групи, които учат в различни стаи. За целта са построени допълнителни сглобяеми помещения, които да осигурят достатъчно пространство.

На входа на училището се мери температурата на всяко дете, дезинфекцират се обувките и ръцете, а класните стаи се почистват след всеки час. Забранено е събирането на деца от различни класове в междучасията, а за да се следи дали спазват забраните всяко дете има различна по цвят гривна или маска, която показва в кой клас е. Целта е ако има болно дете, да се поставят под карантина само съучениците му, а не да се затваря цялото училище.

Въпреки положените усилия обаче част от родителите се страхуват да пуснат децата си и настояват за онлайн обучение. От своя страна преподавателите също недоволстват с аргумента, че няма достатъчно учители за подобен вид смесено обучение.

Учителските синдикати в Мадрид дори обявиха , че на 22 и 23 септември ще има стачка с искане регионалното правителство да осигури безопасни условия на труд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.