Астрономи откриха в орбитата на далечна звезда скална планета, 39 пъти по-масивна от Земята и движеща се със зашеметяваща скорост, съобщи “Ройтерс”. Това вероятно е оцеляло ядро на планета, която някога може би е била по-голяма от Юпитер, но е останала без атмосфера.

Според изследователите, това е най-голямата скална планета, откривана досега и първото известно голо планетно ядро. Откритието предлага уникална възможност за по-добро разбиране на вътрешността на газови гиганти като Юпитер.

Планетата е в орбита около звезда, малко по-малка и по-студена от Слънцето. Намира се на 730 светлинни години от Земята, съобщава БНР.

Газовите гиганти са съставени от твърдо ядро, заобиколено от огромна атмосфера предимно от водород и хелий.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.