Водите по българското черноморско крайбрежие по никакъв начин не са замърсени след взривяването на язовира Нова Каховка в Украйна. Това твърдят експертите, натоварени с мониторинга във връзка с инцидента. Както е известно, след замърсяването от водите на взривения язовир Министерството на околната среда и водите у нас откри още три нови специални пункта за следене на чистотата на водите – в Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Към 11 юли взетите проби не показваха превишения в нито един от нормативните показатели.
От Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ също потвърдиха чистотата на морската вода. Както е известно, центърът следи водите чрез сателити за потенциални замърсители вследствие на инцидента. Данните показват категорично, че потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна. На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България. Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие.
„На практика нашата работа е към края си. Инцидентът в Украйна бе на 6 юни, откогато следим непрекъснато процесите. До момента няма никакво замърсяване като следствие от взривяването на язовирната стена. Имаме сателитна картина и на евентуалните петна, и на морските течения. Делтата на Дунав също е своеобразна спирачка за замърсяването. Хората могат да бъдат спокойни, участниците в маратона Галата – Варна ще плуват в чисти води”, потвърди ръководителят на Центъра за мониторинг капитан първи ранг проф. д-р Мирослав Цветков.
Справките, които РЗИ – Варна, прави регулярно във всичките 23 зони във Варненското черноморско крайбрежие, също сочат, че морската вода в акваторията на Варненския залив е чиста и всички микробиологични показатели са в норма.
Последната засега справка е от 10 юли, 2023 г.
Според нея в двата наблюдавани пункта – на плажа в „Аспарухово“ и на Офицерския плаж – Варна, микробиологичните показатели на водата са отлични. Именно тези два пункта са старт и финал на 83-ия маратон Галата – Варна, който ще се проведе на 6 август (неделя).
Организатори на събитието са ВМС на Република България, Община Варна и плувният шампион на България ПСК „Черно море”.
В цифри: на плажа в „Аспарухово“ са измерени 15 единици на 100 куб. см. вода на ентерококи и 110 на ешерихия коли. Референтната стойност за ентерококи е 200 единици, а за ешерихия коли – 500 единици.
Стойностите за плаж Офицерски, където ще финишират плувците, са съответно 30 единици за ентерококи и 179 за ешерихия коли, т.е. в пъти под нормата.
Перфектни са стойностите и на Южния плаж във Варна, където на 5 август е масовото плуване в морето 1000 х 1000. Пробите показват, че стойностите са съответно 61 единици за ентерококи и 127 за ешерихия коли, т.е. в пъти под нормата.
Очаква се следващите проби да излязат в близките дни, съобщиха от пресслужбата на ПСК "Черно море".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.