Шотландец е бил убит в столичният квартал Драгалевци.

Мъжът е открит от полицията в къща. Той е живеел на семейни начала с българска гражданка.

По информация на програма "Хоризонт" вече има заподозрян за тежкото престъпление. Това е бившият съпруг на жената.

Източници, близки до разследването разкриха, че той се намира извън страната.

Огледите на място и разпитите продължават, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.