Турската авиация получи правото да пресича границата с България и да прелита над нейна територия при преследване. Това съобщи телевизионният канал TRT, позовавайки се на източници от турското министерство на отбраната.

Тази възможност Военновъздушните сили са получили благодарение на подписания преди това Меморандум за разбирателство между Анкара и София в областта на еър полисинг при пресичане на границата между Турция и България. Такива споразумения се сключват на двустранна основа между съюзниците от НАТО и се препоръчват от алианса.

„Споразуменията за въздушна полиция при пресичане на границата са споразумения, които позволяват на въздухоплавателни средства, изпълняващи задължения на въздушна полиция, да продължат преследването през границата на друга държава, за да предотвратят заплахи“, обясняват източниците.

Относно участието на Турция в реализацията на общоевропейската система за противовъздушна отбрана „Sky Shield Initiative“ (ESSI), източник от Министерството на отбраната отбелязва, че с присъединяването на Турция и Гърция броят на участниците е достигнал 21.

„Инициативата е предназначена да намали разходите и да осигури оперативна гъвкавост чрез съвместно снабдяване на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, а също така има за цел да укрепи противоракетната отбрана на НАТО. Страните-членки на ESSI имат за задача да засилят способността си да реагират на ракетни или въздушни атаки, както и улеснят процеса на съвместни учения и тренировки“, отбелязват от Министерството на отбраната.

През октомври 2022 г. 14 страни от НАТО (Белгия, България, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Холандия, Норвегия, Словакия, Румъния, Словения и Обединеното кралство) подписаха писмо за намерение за присъединяване към инициативата ESSI , както и по това време Финландия все още не се е присъединила към алианса. Дания и Швеция се присъединиха през февруари 2023 г., последвани от Австрия и Швейцария през юли. На 16 февруари тези споразумения бяха подписани от Гърция и Турция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.