Допълнителни 55 млн. лв. да бъдат отпуснати като най-неотложна мярка на туроператорите и туристическите агенти. Това е сред исканията на бранша, каза за Радио Варна Димитър Попов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Те вече са изпратили писмо до вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова. Ако до март няма подкрепа от държавата ще има масови фалити, каза още Димитър Попов.

Парадоксът е, че тази очертаваща се втора карантина няма да се отрази толкова много на бранша, каза Димитър Попов. Туроператорският бизнес работи основно с международен туризъм и вече осми месец е в „локдаун“. Спадът в оборотите е между 70 и 100 процента.

Мярката 60 на 40 е неработеща в бранша, затова те настояват и да се въведе социална мярка за неработещите туроператори и туристически агенти в съотношение 80/20 или 80/0, в зависимост от това дали фирмата осъществява дейност. Сред другите искания на бранша е и налагане на мораториум на банковите кредити и безлихвено отсрочване на всички плащания към държавния бюджет за период от 6 месеца, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.