Забраните за пътувания между отделните държави заради коронавируса вече започнаха да отпадат, което позволява на туризма да се рестартира в повечето държави по света. Последните изследвания на Световната туристическа организация към ООН (UNWTO) показват, че 48 дестинации в света, или 22% от туристическите точки в световен мащаб, са започнали да облекчават ограниченията.
Според данните в доклада на организацията, само за месец -от 18 май до 15 юни, процентът на държавите, които са отворили границите си, се е увеличил от 3% на 22%. Дестинациите, които са намалили ограниченията за пътуване за туристите, включват 37 дестинации в Европа, включително 24 държави-членки на Шенген, 6 дестинации в Америка, 3 в Азия и Тихия океан, както и две в Африка.

В същото време, уточнява “Moreto.net”, 65% от всички дестинации в световен мащаб, или общо 141 туристически точки, продължават да имат напълно затворени граници за международния туризъм.

„Рестартирането на туризма е от жизненоважно значение - за поминъка, бизнеса и националните икономики. Този последен преглед на глобалните ограничения за пътуване показва, че нарастващ брой дестинации започват да облекчават ограниченията, които въведоха в отговор на пандемията COVID-19. Това се прави по отговорен и премерен начин. Тази криза обаче не е приключила. UNWTO ще продължи да работи с нашите държави-членки по целия свят, за да смекчи въздействието на пандемията и да гарантира, че когато времето е подходящо, туризмът може да помогне за стимулиране на отговорно и устойчиво възстановяване", каза генералният секретар на UNWTO Зураб Пололикашвили, цитиран от TravelDailyNews.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.