Изискването туристите да влизат в Гърция само през "Кулата-Промахон", вече е задействано. Първоначално гръцките власти обявиха , че от утре, 6 юли, ще бъде преустановено преминаването на туристи на всички гранични с България пунктове, освен „Кулата- Промахон“, но въведоха забраната с 10 часа по-рано.

Към 17 ч. трафикът е относително спокоен, съобщава БНР.

На изход към Гърция колоната от тежкотоварни автомобили е малко над 1 километър, но задръстване няма. Леките автомобили минават безпроблемно и в двете посоки. Очакването е утре сутринта трафикът от леки автомобили към Гърция рязко да се увеличи, тъй като преминаването им ще е възможно само на този граничен пункт.

Заради нарастване броя на заразените с коронавирус у нас, в Сърбия и Румъния, гръцките здравни власти масово правят PCR тестове на границата, като проверяват и новите формуляри за локализация на пътници и персоналните QR кодове, което допълнително забавя придвижването.

На затворения вече за туристи пункт „Маказа“ могат да преминават само собственици на имоти в Гърция, срещу представен документ за собственост.

През всички гранични пунктове без проблем преминават сезонни работници.

Тежкотоварните камиони могат да влизат към Гърция през „ Кулата“ и „ Капитан Петко войвода“.

Снимка: БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.