Турската компания Кальон иншаат (Kalyon İnşaat) ще изгради газопровод за пренос на запасите от природен газ от около 200 милиарда кубични метра, открити от Румъния в находището Нептун дийп (Neptun Deep) в Черно море. Стойността на проекта е 530 милиона евро, а дългият 308 км газопровод ще бъде завършен за 24 месеца, съобщава турското бизнес издание "Дюня", цитирано от БТА.

Румънското правителство и Кальон иншаат подписаха договор за изграждането на проект за газопровод "Черноморско крайбрежие - Подишор", с който природният газ ще бъде транспортиран по тръбопровод до точките на свързване във вътрешността на страната. На церемонията по подписването в сградата на румънското правителство присъстваха вицепремиерът Мариан Някшу, румънският министър на енергетиката Себастиан Бурдужа и членът на Изпълнителния съвет на Кальон иншаат Сердар Йовер.
Проектът, който е инвестиция на SNTGN Transgaz - държавна компания, отговаряща за изграждането и експлоатацията на румънските газопреносни линии, има за цел да спомогне за задоволяването на нарастващото търсене на газ в Европейския съюз и Румъния чрез газопровода, изграждан от Кальон холдинг.

Първата заварка на газопровода ще бъде направена до три месеца, съобщи Йовер. Той поясни, че 308-километровата линия ще се свърже с коридора BRUA, изтъквайки важността на този коридор.

"Коридорът BRUA е много важен коридор за енергийната сигурност на Европа, преминаващ през България, Румъния, Унгария и Австрия. Благодарение на нашия газопровод газът от Черно море ще може да достига до Австрия", каза Йовер.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.