Посланикът на Турция у нас Н.Пр. Айлин Секизкьок обеща, че няма да има промени по архитектурния облик на „Света София“. Тя направи пресконференция с медиите по повод четвъртата годишнина от осуетения опит за преврат в Турция, предаде БТА.

"Осъзнаваме колко са ценни мозайките и иконите, които се намират в "Св. София". Ще се покаже цялата взискателност при опазването и съхраняването на храма", каза посланик Секизьок в отговор на въпрос, свързан с промяната на статута на храма "Света София" в Истанбул от музей в джамия.

Тя заяви, че ще се вземат всички необходими мерки за опазването на статуса, който „Св. София“ заема в списъка на ЮНЕСКО, съобщава “standartnews.com”. Очаква се на 24 юли за първи път да бъде отворена за богослужение и необходимата подготовка за това се прави, увери Секизкьок.

"Мерките, които ще се предприемат, ще дадат възможност от една страна на туристите спокойно да посещават храма отново, както преди, а от друга страна за богомолците, които извършват петдневна молитва, ще бъдат осигурени необходимите условия", обясни посланичката.

"В продължение на 500 години той беше опазен с голямо внимание и старание. Ако не бяхме показали това чувствително отношение към опазването на храма, може би към днешна дата той нямаше да е в това състояние, в което се намира", каза още Секизкьок.

Тя добави, че напълно осъзнават символичното историческо значение на този храм, архитектурната ценност, която представлява и го сравни с бисер, реликва - както за Турция, така и за целия свят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.