Земетресение с магнитуд 3.4 е регистрирано тази сутрин в Черно море. Това съобщават от Националния сеизмологичен център към НИМХ - БАН, цитиран от Агенция „Фокус”.

Трусът е станал в 6:35 часа и е с епицентър на 100 км от Варна и на 480 км от София. Дълбочината му е 50.2 км.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.