Творбата на британския художник, вдъхновена от „Орестия“ на гръцкия драматург Есхил, е един от 28 мащабни триптиха – картина в три части – създадени от Бейкън между 1962 и 1991 година.

Преди това е принадлежал на норвежки колекционер на изкуства и е имал приблизителна стойност от 60 до 80 милиона долара, припомня “БГНЕС”.

Пролетните аукциони на „Сотбис“ обикновено генерират милиарди долари, но с тежко засегнатия от COVID-19 Ню Йорк, аукционната къща обяви миналия месец, че вместо това ще направи серия от търгове онлайн от Лондон.

Описвайки събитието като „историческа вечер“, председателят на „Сотбис“ Европа Оливър Баркър представи търга, първият по своята величина, който се проведе без публика.

Ожесточената битка в наддаването се разрази за около 10 минути между един потенциален купувач, който пускаше оферти онлайн от Китай, и друг – който спечели, но избра да остане анонимен – отправящ насрещни оферти по телефона на специалист от „Сотбис“ в Ню Йорк.

Друг триптих на Бейкън, „Три изследвания на Лусиан Фройд“, продаден през 2013 г. за 142,4 милиона долара в „Кристис“ в Ню Йорк, го прави една от 10-те най-скъпи картини, продадени някога на търг.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.