Три лица, диагностицирани с Covid-19, са починали през изминалите 3 дни във Варна и областта, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Общия брой на починалите лица в областта е достигнал 60.

За трите дни новите положителни случаи с коронавирус от област Варна са 329. Новите случаи са от различни възрастови групи, в семейни огнища и с дифузно разпространение, уточниха от Инспекцията.

Хоспитализирани в лечебни заведени за болнична помощ са 100 пациенти, с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение са 1595 лица. За сравнение

През последните три дни са излекувани 27 лица, с което общият брой на излекуваните в област Варна вече са 1471.

Общата заболяемост, на база население за област Варна за 14-дневен период (от 19.10 до 01.11 2020 г.), е 268,7 на 100 000 души население.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.