Трима са загинали в катастрофи във Варненска област за седмица. Това сочат обобщените данни безопасност на движението на територията, обслужвана от Областната дирекция на МВР за периода 19 - 25 май, съобщи Агенция "Фокус".

През периода са настъпили общо 46 пътно-транспортни произшествия, от които 13 тежки - със 17 ранени и трима загинали. Останалите 33 катастрофи са с материални щети.

През периода установените случаи на управление на автомобил след употреба на алкохол са 11, а двама водачи са отказали проверка.

Установените случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества са 5, а 3 са отказали проверка, допълниха още от Областната дирекция на МВР във Варна.

Установените нарушения в населени места на управление на моторно превозно средство от неправоспособни водачи и от лишени от право да управляват автомобили са 16.

През периода са връчени 353 наказателни постановления по Закона за движение по пътищата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.