Районната прокуратура във Варна предаде на съд трима телефонни измамници. 25-годишният Синай Р. подал обяви в два сайта, че търси работа.

На посочения от него телефон получил обаждане от румънски мобилен телефон. Непознатият мъж, представил под името Георги, обяснил, че е собственик на фирма и търси куриер, който да се среща с клиентите, и да приема от тях пликове с пари и документи.

За извършената работа Синай щял да задържа част от парите. Подсъдимият веднага разбрал, че ще бъде съучастник в телефонни измами, но въпреки това се съгласил да работи.

Така в периода от 11 декември 2018 до 11 януари 2019 г. 25-годишният подсъдим след обаждане на Георги, който не е установен, участвал с приятелите си 29-годишния Георги Й. и 19-годишния Любослав Д. в пет измами на възрастни хора.

Първата измама на 11 декември 2018 г. била на трудно подвижна 84-годишна жена от Нови пазар. Казал и, че дава пари за операцията на дъщеря си. Три дни по-късно, под претекст че ще участва в залавянето на престъпници, друга възрастна жена от кв. „Аспарухово“ във Варна оставила в найлонова торбичка на оградата на къщата си 3150 лева. Третата телефонна измама била по класическата схема за покупка на евтини климатици. Последвала - пари за внука за покупка на евтини трансформатори.

За последната измама подсъдимите използвали искането на пари за освобождаване на скъпа пратка. След като удържали пари за „работата“ си, останалите средства от измамите по разпореждане на мнимия Георги оставяли на различни места.

Извършените от тримата телефонни измами са на стойност 20 417 лева. Нито лев от тях не е възстановен на потърпевшите от престъпната им дейност. Предстои делото срещу участниците в телефонните измами да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.