Три жени са в болница след тежка верижна катастрофа на магистрала „Струма“. В района на разклона за с. Ново Делчево една в друга се нанизаха 7 коли и 2 микробуса, съобщиха от полицията.

Причината за тежката катастрофа е гъстата като мляко мъгла и лекото заледяване на пътя, разказаха очевидни и участници в инцидента. Не се виждаше на един метър, сподели пътничка в една от колите. Лентата за движение в посока гр. София е затворена. Автомобилите се пренасочват през с. Рибново към гр. Сандански, съобщава "standartnews.com"

Снимка: bTV

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.