Американският президент Доналд Тръмп има желание да се срещне с руския си колега Владимир Путин, съобщи NBC News.

По данни на информирани източници на телевизията, срещата ще е преди изборите, насрочени за началото на ноември. В момента двете администрации обсъждат възможните дати за среща, има вероятност тя да е още през септември в Ню Йорк. Целта е да се постигне прогрес в договора за контрол над ядреното въоръжаване с подписване на проектоспоразумение за продължаване на преговорите.

С тази стъпка Тръмп ще покаже на американците, че продължава да сключва важни геополитически споразумения, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.