Традиционно нощно бягане ще се проведе в рамките на празника на Варна. Организатор е iRun, с подкрепата на дирекция „Спорт“ към община Варна.

Стартът е на 15.08.2020 г от 22 ч. на входа на Морската градина до Слънчевия часовник. Всички участници трябва да са със светещи челници и гривни и ще се движат, следвайки определен маршрут, като на определени места обозначени т.н. “спирки“ ще могат да се включват или напускат. Темпото ще се определя от най-бавните участници, като всички се движат заедно по алеите. За първите сто участника ще има подготвени светещи гривни, а преди старта ще бъде изтеглена томбола с награди, осигурени от дирекция "Спорт".

Спирките са:

площадката под Пантеона 22:10 - 22:13;

спирка 2 - началото на Станчова алея 22:17 - 22:25 ч.;

спирка 3 - завоят към Делфинариум 22:27 - 22:30 ч.;

спирка 4 - Пантеонът 22:40 - 22:48 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.