Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев очаква парното и топлата вода да поскъпнат от юли.

Той обясни пред БНР, че това трябва да се случи не само заради растящите цени на газа, но и заради скока на въглеродните емисии.

Изчисленията на топлофикациите, които искат парното и топлата вода да поскъпнат между 5 и 138 процента от юли, отчитат сегашните нива при природния газ и въглеродните емисии.

Следващия месец ще се разбере дали енергийният регулатор ще намери възможност да задържи цените.

Според Георгиев, за една година цените на емисиите са надхвърляли два пъти заложеното от миналия юли определяне на цените на топлоенергията.

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.