До 22-23 септември ще може да се ходи на море и хората да се къпят. Водата ще е 23-24 градуса. Това заяви пред "NOVA TV" климатологът проф. Георги Рачев.

„Слънцето в момента се равнява на 10-15 април, но въпреки всичко температурите ще стигат до 34 градуса. Днес живакът в Русе може да стигне до 38-39 градуса”, заяви проф. Рачев.

„На 15 септември не би трябвало да вали, но ще бъде леко хладно сутринта, затова сложете якета на децата. По обяд вече ще се затопли”, каза той. До края на септември ще бъде онова късно и мързеливо море. Отивате на плаж от 10 и седите там до 4-5 следобед. Няма да се плашите от обедното слънце, то няма да е силно. Морската вода ще е топла, около 26-7 градуса. То ще изстива бавно”, смята Рачев. „Времето ще е чудесно за почивка и мисля, че по празниците много хора ще предпочетат да вземат последното море и застудяване”, добави климатологът.

Есента ще бъде топла, а на запад нормална по отношение на валежите. На Изток има засушаване и предупреждавам, че редица от язовирите ще останат празни”, призна той пред "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.