Тонове боклуци останаха на пл. „Независимост” в София, пред сградата на бившия партиен дом след снощните безредици, при които протестърите обстрелваха с мощни бомбички, сигнални ракети и самоделни взривни устройства полицаите.

Служители на „Чистота” от часове се опитват да приведат площада в ред. Ударното почистване започна още по тъмно. Десетки чували с боклуци бяха събрани на жълтите павета.

Сред боклуците са дървени прътове, железни тръби, павета, стотици пластмасови и стъклени бутилки, с които снощи агресорите замеряха органите на реда. Телевизионни кадри показаха разкъсан портрет на Левски и поруган национален флаг.

Почистване тече и в района на Орлов мост, където тази сутрин полицията махна палатките на кръстовището, съобщи „standartnews.com“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.