Към момента се съсредоточаваме към спазване на мерките, които съществуват, коментира пред NOVA TV вицепремиерът Томислав Дончев по повод действията на правителството за овладяването на пандемията от коронавирус.

Всяко решение, което се взема на министерско ниво е политическо. За него се носи политическа, наказателна и административна отговорност. Дори министърът да изпълни на 100 процента, както често се случва, всичко, което му е препоръчано от експертите в съответното министерство, отговорността я носи той, подчерта Томислав Дончев. Той коментира и предложението на Министерството на здравеопазването за въвеждане на нови мерки.

„Каква полза от въвеждането на още мерки, ако не се спазват”, e категоричен вицепремиерът Дончев пред камерите на NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.