ТИР се е врязал в къща в горнооряховското село Драганово. Преди това камионът е ударил автомобил.

В автомобила са пътували двама души, които са живеели в ударената къща.Единият от тях е починал. Мъжът е 45-годишен. Другият пътник е ранен.

Инцидентът е станал днес сутринта. Шофьорът на тежкотоварния автомобил призна, че е заспал зад волана, съобщи "NOVA TV".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.