Телескопът "Хъбъл" прекара последните 30 години в космоса, в орбита на 547 км над Земята. Застаряващият уред имаше някои проблеми през последните няколко години, но все още прави невероятни снимки от космоса.

Сега "Хъбъл" е направил кристално ясно изображение на Сатурн от 1,35 милиарда километра - планета, която обикновено можете да видите с просто око като точка светлина в нощното небе, предаде БГНЕС.

Изображението от "Хъбъл" не само е зашеметяващо, но помага на учените да научат нови подробности за планетата.

Една от тях е, че в северното полукълбо има лека червена мъгла. НАСА смята, че това може да се дължи на топлина от слънчевата светлина, променяща атмосферната циркулация или промяна на фотохимичната мъгла на планетата. В долната част на снимката, южният полюс има леко син оттенък, допълва “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.