Как да се предпазим, за да не станем жертва на телефонни измамници? Какви са най-често срещаните измами по телефона? Това бе темата на срещата, провела се в сградата на община Долни чифлик. Тя бе по инициатива на общинското ръководство и в нея участваха експерти от ОДМВР – Варна, които се борят с тези престъпления, и много жители на общината.

„Превенцията е изключително важна за недопускане на телефонни измами, тъй като през последните години се наблюдава зачестяване на тези престъпления. Именно затова се опитваме да разговаряме с хората, за да можем да достигнем до тях и да набележим най-важните мерки, които трябва да спазват, за да не станат жертви на това деяние“ – твърдят полицаите.

Кога най-често се извършват телефонните измами.

Телефонните измами се извършват обикновено през работните дни – от понеделник до петък, и то в работно време. Причините за това са, че по това време по-младите, които рядко се „вързват“ на измамните схеми, са на работа. През това време работят и банките, защото често измамниците карат жертвите си да теглят пари от банковите си сметки, за да им ги дават.

Практиката сочи, че и деца са ставали жертви на телефонни измами. Техният мотив да помогнат на полицията, е, за да са горди родителите им, че децата им помагат за залавянето на престъпници. Малките знаят къде родителите им съхраняват своите пари, взимат ги и ги дават на „полицията“. След това се хвалят на родителите си, че са участвали в специализирана полицейска операция. Едва тогава разбират, че са измамени.

Какъв е профилът на извършителите?

Това са хора от всякаква възраст. Обикновено извършителите са на възраст 30, 40 и 50 години. Голяма част от тях живеят в България – предимно в района на гр. Ветово, гр. Левски и гр. Горна Оряховица. Престъпните им деяния често се извършват от територията на съседни държави – най-често това е Румъния.

Какви са престъпните схеми?

Обикновено няколко лица отиват в Румъния, наемат квартири или хотел и започват дейността си. Използват СИМ-карти, които не са регистрирани на определено лице. Има няколко основни фигури в измамната схема. Авторът на измамата е т.нар. „въртач“. Това е лицето, което набира телефонните номера и което се свързва с потенциалните жертви. Другата важна фигура е т.нар. „контрольор“. Той набира т.нар. „мулета“ – хората, които вземат парите от измамените и ги транспортират до измамниците до Румъния или да ги остави на конкретно място. В тази ситуация може да има дори и няколко „мулета“, което цели да затрудни действията на полицията. Особено важно е как измамниците набират своите „мулета“. Това е особено важно, защото това става основно през интернет – през различни обяви, сайтове за предлагане на работа, през групи за работа във Фейсбук. Измамниците публикуват обяви, че търсят хора, които да извършват транспортна дейност. Именно тогава всички трябва да бъдат особено мнителни, за да не станат без да искат част от тази престъпна схема.

Държавните институции не искат пари особено по телефона! Искането на пари по този начин е белег, че става дума за измама!

Доста често престъпниците се представят за полицейски служители, за банкови служители, за служители на следствие или прокуратура и много често за лекари.

Сценариите

Най-често използваният сценарий е „съдействие на полицейските органи“. Изключително важно е да се знае, че хората получават обаждания САМО НА СТАЦИОНАРНИТЕ СИ ТЕЛЕФОНИ! Обикновено възрастни хора получават такива обаждания. Отсрещната страна се представя за полицай (използват имена на действителни служители на МВР). Той пита човека дали са му звъняли телефонни измамници, тъй като в неговия регион действали такива и били много опасни. Искал просто да предупреди човека да има едно на ум. Въпросният човек казва, че никой не му се е обаждал, но минути след като е затворил телефона, вече получава такова обаждане. Започват да го заплашват, че знаят къде се намира и ще го намерят. По този начин те стресират потенциалната си жертва. Тъй като човекът вече е предупреден от мнимия полицай, той се съгласява да изпълни това, което искат. Затварят телефона. След това отново звъни „полицаят“, казва, че тези бандити са много опасни, но той да не се притеснява, защото районът е окупиран. Тук обаче иска адреса на човека, защото по принцип „знаел къде се намира, но не знаели точно в кой апартамент“. Тъй като смята, че говори с истински полицай, жертвата обикновено дава адреса си. „Полицаят“ затваря телефона, но след малко звънят другите участници в схемата. Казват на човека да приготви парите, нарочно го карат да ги преброи, преди да ги предаде на „мулето“, за да знаят после колко да търсят от него! Защото по принцип самото „муле“ не знае, че участва в престъпна схема, а просто взима един пакет. Обикновено карат хората да хвърлят торбата с парите през прозореца си и „мулето“ я взима, за да я достави на измамниците.

Друг сценарий е „помощ на пострадал близък“. При него обикновено отново мним полицай се обажда на жертвата и ѝ казва, че детето му е сериозно пострадало в катастрофа, но имат късмет, защото точно в този момент много добър хирург се намира в града и може да извърши наложителната животоспасяваща операция. Затова обаче са нужни примерно 10 000 лева и веднага ще се обърне внимание на пострадалия. В тази схема има и вариации – примерно, че ваш близък е ударил човек с колата си и трябва да се дадат пари на полицията, за да може „виновникът“ за катастрофата да се отърве от наказателна отговорност.

Третият сценарий, при който обаче се търсят по-малки суми, е т.нар. „освобождаване на пратка“. Той е и по-рядко срещан. Тук измамата започва също през стационарния телефон. Тук целта на престъпника е да направи така, че да му се доверите, че разговаряте с ваш познат. Той се опитва да ви накара да предположите кой се обажда. Ако направите някакво предположение се създават благоприятни условия за извършване на тази измама. Мислите, че разговаряте с ваш близък или роднина. Именно тогава този човек се опитва да ви накара да му предоставите някаква сума пари за „освобождаване на определена пратка“, която се намира в определен куриерски офис. Това се практикувало най-много през КОВИД-кризата.

Какви мерки трябва да вземете, за да предотвратите потенциалната измама?

1. Затворете телефона и го изключете от розетката.

2. Не споделяйте с хората, които ви се обаждат, ваши лични данни – ЕГН, адрес, имена на близки и др.

3. Свържете се с вашите близки, които престъпниците замесват в своите схеми, за да се убедите, че това не е вярно.

4. Не се доверявайте на хора, които се представят за полицаи, лекари, митничари или други длъжностни лица. Понякога полицията наистина призовава дадено лице да се яви, но това става задължително в полицейското управление.

5. Обадете се на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР, за да уведомите разследващите за опита за измама, за да се противодейства своевременно.

 

 

Анатоли Костадинов, инспектор в „Криминална полиция“ при ОДМВР - Варна

Телефонните измамници целят да ви стресират

- Кои всъщност за телефонните измамници и кои са техните целеви групи?

- Целевата група, към която сме насочени, са именно пенсионерите, защото те са по-уязвими към този вид престъпления.

- Има ли напоследък зачестяване на този вид измами, тъй като през последните години бяха нанесени сериозни удари върху тази, които ги извършват?

- Да, наблюдава се зачестяване на телефонните измами, но смятам, че успяваме да противодействаме добре. Кампанията, която провеждаме сред населението, дава добри резултати.

- В какво трябва хората да внимават най-вече?

- Хората трябва да внимават много, когато комуникират през стационарните си телефони. Трябва да запомнят най-важното – когато по телефона става въпрос за даване на пари, значи е измама. Държавните служби никога не искат не искат пари по този начин!

- Измамниците да доста изобретателни. Каква е най-новата схема, която прилагат, за да заблудят гражданите?

- Измамните схеми, с които те си служат, са доста добре познати от предни години. В момента действах същите схеми, но това, в което хората трябва да внимават, са да внимават, когато разговарят с лица, които се представят за техни роднини, които им искат пари. Друг белег е, когато тези, които се обаждат, искат от гражданите да запазят в тайна техния разговор. Това също е сигурен признак за телефонна измама.

- Какви са Вашите наблюдения – професионални измамници ли работят в момента или аматьори, които искат просто да направят някой „удар“?

- Наблюденията ни са, че лицата, които се занимават с този вид престъпления, са изключително добре запознати с това, което правят. Според нас те практикуват тази престъпна дейност от доста години.

- От чужбина ли се обаждат измамниците или от българска територия?

- В последно време засичаме, че тези престъпления се извършват от територията на други страни.

- В кои региони най-често се наблюдават телефонни измами?

- Няма регион у нас, който да е застрахован от телефонните измами. В последно време Варна е притегателен център за тях, но смятаме, че към настоящия момент успяваме да се справим със ситуацията. Престъпниците все по-трудно успяват да довършват измамите си, може би, и заради кампанията сред населението, която извършваме.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.