Годишните театрални награди „Икар“ на Съюза на артистите в България ще бъдат връчени тази вечер на церемония в Народния театър „Иван Вазов“. По традиция отличията се дават на 27 март, когато е международният ден на театъра, но заради коронавируса събитието беше отложено.

За първи в историята на наградите публика няма да има. За да не преживеят обаче обидата отличените артисти да благодарят за статуетката пред празна зала, те ще са с гръб към нея и с лице към сцената, където ще са другите номинирани.

Награди ще бъдат раздадени в 16 категории – за водеща женска роля ще си оспорват Елена Атанасова, Елена Димитрова и Ивана Папазова. А за мъжка - Бойко Кръстанов, Йордан Ръсин и Севар Иванов.

Маргарита Младенова, Стайко Мурджев и Стилиян Петров ще се борят за отличието за режисура.

Кирил Маричков ще получи награда за изключителен принос към музиката, а за изключителен принос към българския театър приз ще получи актьорът Марин Янев, каза за „Хоризонт“ Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България.

„Марин Янев в личност в българския театър, неговото име трябва да присъства със златни букви. Както и Кирил Маричков, разбира се, това е един музикант, с който ние всички сме израснали“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.