На 26 юли от 21 часа Варна ще посрещне Графа и музикантите му на сцената на Летния театър.

В началото на лятото популярният музикант обяви, че му предстоят концерти на откритите сцени в пет града - София, Велико Търново, Варна, Пловдив и Бургас.

Поредицата от концерти на открито на Графа е обединена от слогана „Ти грееш". Това е и името на новия му летен сингъл, припомня "Moreto.net”.

Песента и видеото, режисирано от Buddubbaz Tape Company, разказват за истински важните неща в живота и карат всеки да се усмихне и раздвижи под свежите звуци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.