Механизмът за вдигане и сваляне на моста Тауър бридж спря да работи, вследствие на което трафикът в центъра на Лондон остана блокиран за часове, предава BBC.

Мостът остана във вдигнато положение, след като преди това беше пропуснал кораб, съобщава BBC.

За около час нито автомобилите, нито пешеходците можеха да преминават през съоръжението и да пресекат река Темза. Заради инцидента се образува километрично задръстване в центъра на британската столица.

Местните власти заявиха, че става въпрос за техническа повреда. След отстраняването ѝ нормалният трафик по моста беше възстановен.

Съоръжението е построено между 1886 и 1894 година. То пресича река Темза в близост до Лондонската кула и е част от символите на английската столица .

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.