Тържества в дворовете на училищата на 15 септември ще има само за първокласниците. Този вариант за начало на учебната година е обсъден от работна група в Министерството на образованието. Идеята е да няма струпвания в училищата в ситуация на коронавирус, коментира за „24 часа“ директорът на столичното 119-о СУ “Акад. Михаил Арнаудов” Диян Стаматов.

По думите му народна традиция е и няма как да се забрани на родителите, бабите и дядовците на първолак да го придружат в първия учебен ден.

За експертите в работната група на МОН е важна и социализацията на първокласниците. За тях дистанционната форма на обучение се смята за неприложима, защото ще обрече випуска на тотална неграмотност.

Затова се препоръчва на директорите децата от първи клас да се разделят на две. Едната група ще се поема от основния учител на класа, другата - от педагога, който води занималнята, ще учат едновременно, но в различни помещения. Така ще се получат групи от по 11-12 деца.

Министерството на образованието и науката предвижда учебната година да започне във всички училища в страната присъствено при спазване на дистанция, дезинфекция и ползване на предпазни средства, съобщи “Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.