Търговският дефицит на САЩ се разшири през май до 54.6 млрд. долара в резултат на спад на износа и на вноса към най-ниски нива от 2009-2010 година насам с оглед на силно влошаване на глобалната търговия на стоки и услуги заради коронавирусната пандемия, показват данни на Департамента по търговия.

Данните засилват очакванията, че американската икономика ще отбележи през второто тримесечие най-дълбокия си спад от Голяма депресия преди близо век.

През май 2020-а година международният дефицит на САЩ при търговията със стоки и услуги се увеличи до 54,6 млрд. долара от 49,8 млрд. долара през април, като износът спадна с 4,4% до 144,5 млрд. долара (най-малък експорт от ноември 2009-а г.), докато вносът се сви с 0,9% до 166,0 млрд. долара (най-слаб внос от юли 2010 г.).

Разширяването на дефицита се дължи на силен спад на износа на услуги до едва 54,5 млрд. долара (най-ниско ниво от декември 2011 г.) с оглед на наложените рестрикции за пътуване.

В същото време вносът на стоки в САЩ падна с 0,8% до 166,0 млрд. долара, достигайки най-ниско ниво от септември 2010 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.