"Готови сме да работим пет вместо седем дни в седмицата, с намалено работно време. Само "ни отворете". Това пишат от Българската Ритейл Асоциация (БРА), която обединява над 100 представители на търговията на дребно у нас, където работят близо 300 000 души в страната. От бранша уверяват, че магазините може да се подготвят да отворят в рамките на 2-3 дни.

Писмото е до премиера Бойко Борисов, до вицепремиера Томислав Дончев, до министъра на финансите Кирил Ананиев и до министъра на икономиката Лъчезар Борисов. От Асоциацията призовават за "спасяване от фалит на сектор търговия".

Около 85% от магазините на търговците на дребно са затворени. Голяма част от тях нямат и нито един обект извън търговските центрове. Заради ограничителните мерки секторът за търговия на дребно е загубил стотици милиони левове.

В писмото си затворените бизнеси настояват за "незабавно отваряне на търговските центрове", за да може "поне оцелелите да се опитат да завъртят колелото отново".

Търговският сектор осигурява голяма част от приходите на държавата чрез данъци и осигуровки. По времето, за което бяха спрени да работят на дребните търговци не са опростени, нито намалени каквито и да са финансови тежести.

"Между 10 и 15% от търговците на дребно у нас вече фалираха", коментира Рая Попова, Генерален секретар на БРА. Тя прогнозира още много фалити. От данъкоплатци, съвсем скоро всички ще станем посетители на бюрата по труда, каза Попова, цитирана от "news.bg".

За преразглеждане на досегашните мерки и незабавно изплащане на помощта, колкото и малка да е тя настояват от бранша. Около 10% от търговците, подали документи още в първия ден от отварянето на програмата все още не са получили нито един лев помощ.

"Програмата за подпомагане на малки и средни предприятия "Запази ме" или 10% от намаления оборот, или беше крайно ненавременна, за да спаси едни, или крайно недостатъчна, за да помогне на други, или не достигна изобщо до трети", пишат от бранша.

От мярката "Запази ме" не могат да се ползват онези служители, като доставчици на стока, които са пряко свързани с дейността на магазините. Обектите в моловете, които са останали отворени, имат спад на оборотите до 90%, като същевременно не могат да разчитат на държавна помощ.

Мерките за безопасност и хигиена, които търговските центрове и магазините в тях са въвели от бранша определят като "далеч отвъд държавните стандарти". По техни изчисления вложените средства за дезинфекция, предпазни средства, филтри и лампи, наемане на допълнителен персонал за хигиенизиране и др. от магазините и моловете са не по-малко от няколко десетки милиона.

През ноември 2020 г., преди повторния локдаун от Асоциацията предложиха спешни мерки за спасяване на дребния бизнес, сред които: отсрочване на кредити, държавата да поеме разходите за консумативи, заплати, осигуровки, а работодателите, поради забрана да извършват дейност, да се освободят от данъци.

Нито едно искане не беше изпълнено, обясни Рая Попова и даде пример с Гърция, където държавата покрива 80% от наемите на затворения дребен бизнес. В Холандия и Австрия подкрепата за сектора е между 70% и 80% от спада в оборотите./news.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.