Таксиметрови шофьори от Варна искат да бъде удължен срокът за заплащане на разрешителните им за работа за втората половина на годината, тъй като са засегнати от кризата с COVID–19 и са претърпели финансови загуби, съобщава БНТ. Те са изпратили искане до община Варна и очакват отговор. Както съобщи Moreto.net, председателят на Националния синдикат „Авто 94“ Димчо Иванов поясни, че ако предложенията им бъдат приети, шофьорите ще имат възможност да заработят необходимите им средства, за да заплатят разрешителните си. В рамките на днешния ден се очаква предупредително шествие по улиците на града.

Същевременно екип на БНТ се свърза с председателя на комисията по финанси и бюджет в Общинския съвет Владимир Балачев. Той потвърди, че е получил документа и го е препратил за становище и анализ към Финансовата дирекция на община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.