За Лили Иванова се знае, че е дълбоко вярващ човек, който от сърце помага на хора и семейства в нужда. Малцина обаче подозират, че примата на родната естрада е сред големите дарители за вяра у нас, съобщи БЛИЦ. Любимата й обител е Самоковският девически манастир „Покров Богородичен”, където тя обича да се усамотява.

Нещо повече – от години Лили дарява пенсията си на женската обител в Самоков. До края на миналата година родната звезда взимаше по-малко от 300 лева за старост, които редовно препращала към монахините. Но от ноември 2019-та с решение на Народното събрание пенсията й е увеличена със 700 лева като творец с големи заслуги за България, пише "Уикенд". Вероятно днес цялата сума отива за светата обител, допуска “standartnews.com”.

Лили Иванова дарява средствата за изографисване в църквата на манастира на библейската сцена, при която Исус Христос влиза в Йерусалим на Цветница – именният ден на звездата. Стенописът се намира от ляво на входа. В църквата на манастира „Покров Богородичен” в рилското градче има и красива иконопис на Богородица Живоносен източник. Голямата фреска се намира високо от лявата страна на храма близо до входната врата. Цветовете са ярки и явно са сравнително нови - малко опушени са от дима на свещите и тамяна. Личи и ръката на талантлив иконописец. Най-долу на стенописа с бели букви през цялото платно е написано „Дар от Лили Иванова в памет на майка й Мария”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.