Британският премиер Борис Джонсън може да подаде оставка след около шест месеца поради здравословни проблеми след коронавируса, пише вестник "Таймс".Медията се позовава на роднина на съветника на премиера.

Изданието съобщава, че тъстът на Доминик Къмингс, съветник на британския премиер, заяви, че Джонсън все още страда от ефектите на коронавируса и смята да се пенсионира в началото на 2021 година. Мъжът дори сравни Джонсън с "контузен кон".

"Ако върнете коня на работа, когато е ранен, той никога няма да се възстанови", каза той. Джонсън се зарази коронавируса през месец април, след като прекара няколко дни в интензивно отделени, уточни "news.bg".

Снимка:ЕПА

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.