Регионалният офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа следи с голямо внимание ситуацията с коронавируса в района на Балканите, предаде агенция "ФоНет", цитирана от "БТА". Регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге заяви днес на пресконференция, че редовно има разговори по телефона с министрите на здравеопазването на балканските страни.

В отделни страни виждаме умора от борбата против коронавируса и работим с тези страни, за да идентифицираме причините за тази умора, каза Клуге.

Катрин Смолвуд от СЗО на свой ред посочи, че Балканите дават основание за тревога още от юни, когато броят на случаите на зараза започнаха да нарастват.

През лятото Балканите станаха един вид субрегионално огнище. Това, което отчасти насърчава, е как работим със страните, в които случаите се увеличиха, и как в определени страни виждаме намаляване на броя на случаите. Трябва да работим още по-здраво, за да запазим тенденцията на спад, каза тя.

Клуге призова специално младите хора да се държат отговорно, защото никой няма имунитет срещу вируса и тези, които искат да се забавляват, да го правят, но нямат право да разпространяват вируса, допълва "БТА".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.